II Kongres Sportu Wiejskiego- Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2022-09-20

Mamy niezwykłą przyjemność poinformować, że II Kongres Sportu Wiejskiego, którego jesteśmy organizatorem, został objęty patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszelkie szczegóły dotyczące Kongresu znajdziecie na stronie https://kongressportuwiejskiego.pl/ oraz profilu Facebook: https://www.facebook.com/KongresSportuWiejskiego


O Kongresie

Kongres Sportu Wiejskiego ma być konferencją programową na rzecz zwiększenia stopnia rozwoju kultury fizycznej ma terenach wiejskich, perspektywy poprawy szkolenia w obszarze sportu wyczynowego, dążenia do pełnego wykorzystania infrastruktury sportowej. W zamierzeniach pomysłodawców wydarzenie to ma również ukazanie sportu wiejskiego jako pewnego zjawiska kulturowego, wkomponowanego w szerszy społeczny pejzaż polskiej wsi. Ważne jest także pokazanie polskiej wsi jako atrakcyjnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie wśród dziecimłodzieży i osób starszych.

Kongres Sportu Wiejskiego to forum wymiany idei i doświadczeń przedstawicieli kluczowych dla rozwoju sportu wiejskiego środowisk (klubów, szkół, samorządu). Uczestnicy zyskają wiedzę, która pozwoli im wdrażać w swoich społecznościach lokalnych innowacyjne działania  w zakresie: promocji kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród biernych dotąd grup społecznych,  zwiększania poziomu wyszkolenia sportowego i sprawności młodzieży, usprawniania działalności klubów sportowych, efektywnego pozyskiwania i wydatkowania funduszy na infrastrukturę sportową, profilaktykę zdrowotną i społeczną. Tym samym sport wiejski, trapiony szeregiem problemów typowych dla polskiej wsi, zyska nowe impulsy rozwojowe. Co więcej: poprawie ulegnie jego wizerunek w ogóle społeczeństwa –wypromowany zostanie jego ogromny dorobek i udział w dziedzictwie polskiego sportu.

ul. Adama Branickiego 9/48, 02-972 Warszawa

Celem naszej Fundacji jest wspieranie edukacji opartej o nowoczesne metody i techniki. Poprzez kulturę, sport i promowanie postawy proobywatelskich pragniemy przyłączyć się do procesu kształtowania ciekawości świata, szczególnie u dzieci i młodzieży.