Akcje sportowe

2022-08-02

Wspólnie z organizacjami partnerskimi prowadzimy zajęcia, organizujemy pikniki sportowe i mobilizujemy najmłodszych do uprawiania sportu.

ul. Adama Branickiego 9/48, 02-972 Warszawa

Celem naszej Fundacji jest wspieranie edukacji opartej o nowoczesne metody i techniki. Poprzez kulturę, sport i promowanie postawy proobywatelskich pragniemy przyłączyć się do procesu kształtowania ciekawości świata, szczególnie u dzieci i młodzieży.